O souboru

Vokální ensemble Madrigalion Praga (původně pod názvem I Dilettanti) založil v roce 2015 Čeněk Svoboda s přáteli, se kterými se už dlouho věnuje interpretaci vokální renesanční a barokní hudby. Soubor dbá o historicky poučenou interpretaci, vystupuje v proměnlivém obsazení od madrigalového kvintetu až po komorní sbor s doprovodem dobových instrumentů.

Soubor se specializuje na provedení madrigalů Claudia Monteverdiho. Dále se věnuje dílům vrcholných polyfoniků pozdní renesance (T. L. de Victoria, G. P. da Palestrina, R. Lassus), vícesborovým skladbám raného italského baroka (G. Gabrieli), protestantské hudbě raného německého baroka (H. Schuetz, J. H. Schein, A. Hammerschmidt), v neposlední řadě i pozdně barokním motetům (J. S. Bach). Nebrání se ovšem ani občasným výletům za hranice staré hudby (F. Mendelssohn, J. Rhainberger, F. Poulenc a další). Koncertní programy jsou vždy tvořeny se zřetelem na dramaturgickou ucelenost. Divákům je nabízen nejen zážitek z hudby samotné, ale i hlubší porozumění skrze historický a významový kontext skladeb. 

Za svou krátkou existenci má na svém kontě řadu úpěšných koncertů (mezi posledními uvedení čtyřicetihlasé skladby Spem in alium Thomase Tallise v Praze, Liberci a Mladé Boleslavi) zúčastnil se řady festivalů a koncertních řad v Praze (Bach for all, Večery ve Šternberském paláci, Advent u Kapucínů, Křižovnický advent) po České republice (Harantovské slavnosti na hradě Pecka, festival Triptych Tábor, Libčická otevřená zahrada). Soubor je v úzké spolupráci s německým Zittau, kde pravidelně vystupuje na festivalu Hammerschmidt Ehrung a při velkopátečních obřadech (Musik zur Sterbestunde). V minulém roce se také vedl madrigalový workshop na  sbormistrovské dílně v Kutné hoře.